Waar komt Windpark Veghel Win(d)t?

Waar komt Windpark Veghel Win(d)t?
De vier windturbines worden gebouwd langs de oostzijde van de A50, op het bedrijventerrein de Dubbelen.

Kaart

De turbines worden geplaatst in een gebogen lijnopstelling aan beide zijden van de Zuid-Willemsvaart. Ze markeren het bebouwde gebied van het dorp Veghel. Er is gelet op de hoogte en de landschappelijke invulling van het gebied bij het intekenen van de locaties en de turbinetypes.