Waarom Windpark Veghel Win(d)t?

De noodzaak om de energievoorziening te vergroenen is groot. Na het Energieakkoord van 2013 zet de Nederlandse overheid met het Klimaatakkoord een cruciale volgende stap in het tegengaan van klimaatverandering en het verduurzamen van onze economie. Veghel Win(d)t en renewable factory steunen dit met dit lokaal project!

De initiatiefnemers lopen binnen hun sector voorop op het gebied van verduurzaming. Met de vier windturbines dragen ze bij aan de groei van duurzame energie in Nederland. De groene stroom zal lokaal gebruikt worden en omwonenden krijgen de kans om bij te dragen aan dit unieke project.