Windmolens en slagschaduw

Normering
Als de zon op de rotorbladen van een windmolen schijnt, veroorzaakt dat een schaduw op de achtergrond, de zogenaamde slagschaduw. Door het draaien van de bladen door de zon ontstaat een hinderlijk ‘stroboscopisch’ effect. Daarom geldt er in Nederland een strenge norm voor slagschaduw op gevels van woningen.

kaart

Er mag niet meer dan 5 uur en 40 minuten per jaar slagschaduw op een zogenaamd ‘gevoelig object’ (bv. een woning of een school) optreden. Dat is gemiddeld dus iets meer dan een minuut per dag.

kaart

Slagschaduw
Woont u buiten de gele lijn, dan krijgt u niet te maken met slagschaduw. Als er slagschaduw optreedt op woningen binnen de rode lijn, dan wordt de windturbine stilgezet. Op het moment dat er slagschaduw optreedt in de gele contour en er komt melding van overlast dan wordt in overleg met de bewoners de windturbine eveneens stilgezet.

Onderzoek
Voor de milieueffectrapportage hebben de initiatiefnemers onderzoek naar slagschaduw uit laten voeren. De resultaten van het onderzoek zijn [hier] te vinden.

In de praktijk
In de praktijk veroorzaakt slagschaduw hinder gedurende een beperkt aantal weken in het najaar en het vroege voorjaar, als de zon laag aan de horizon staat en de schaduwen ver reiken.