windpark veghel win(d)t

Windpark Veghel Win(d)t

Vier Veghelse bedrijven Mars, Kuehne+Nagel, Friesland Campina en Vanderlande hebben het initiatief genomen om windenergie te realiseren op het bedrijventerrein De Dubbelen. Samen met renewable factory wordt een windpark ontwikkeld bestaande uit 4 turbines langs de A50, direct ten Noorden en zuiden van de Zuid-Willemsvaart.

het project

renewable factory

Wat

Het windpark met vier windturbines wordt gebouwd langs de oostzijde van de A50. Op het bedrijventerrein De Dubbelen. Het windpark heeft met een totaalvermogen van ongeveer 16 MW de capaciteit om stroom te produceren voor ruim 13.000 huishoudens.

Windpark Veghel Win(d)t - renewable factory

Waar

De turbines worden geplaatst in een gebogen lijnopstelling aan beide zijden van de Zuid-Willemsvaart. Ze markeren de rand van het bedrijventerrein en sluiten zo goed aan bij het industriële karakter daarvan.

renewable factory

Waarom

Duurzaamheid staat bij de gemeente Meierijstad hoog op de agenda. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn zoals is afgesproken in het klimaatakkoord. Hierbij is energiebesparing de eerste stap. Om het doel te bereiken is ook een tweede stap nodig, namelijk het opwekken van duurzame energie in de gemeente.

energie om te delen

renewable factory

Lokaal eigendom

Vier Veghelse bedrijven en renewable factory hebben gezamenlijk het initiatief genomen om op het beoogd projectgebied duurzame energie op te gaan wekken. We dragen hierdoor bij aan de energietransitie en de doelen in het kader van de energietransitie van de gemeente Meierijstad.

De juiste keuzes voor dit project proberen we samen te maken, daarnaast willen we ook samen in dit park investeren om een aantrekkelijk rendement te krijgen maar ook om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en het gebied.

renewable factory

Participatie

Wij vinden het zeer belangrijk om omwonenden, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden goed te betrekken en te informeren. 

Communicatie en participatie zijn daarin cruciaal. Dit wordt Proces- en Projectparticipatie genoemd. Bij Procesparticipatie gaat het om inspraak en communicatie. Bij Projectparticipatie gaat het om profijt door middel van financieële participatie.

zorg voor de leefomgeving

Geluid en slagschaduw

Windturbines maken geluid. In Nederland gelden strenge geluids-normen voor windturbines om omwonenden te beschermen tegen hinder. De normen voor windturbines zijn vergelijkbaar met die voor bijvoorbeeld snelwegen. Voor windmolens gelden echter strengere rekenregels dan voor wegen vanwege het specifieke geluid da een turbine produceert.

Zodra de zon op de rotorbladen van een windturbine schijnt, veroorzaakt dat een schaduw op de achtergrond, de zogenaamde slagschaduw. Door het draaien van de bladen door de zon ontstaat een hinderlijk ‘stroboscopisch’ effect. Daarom geldt er in Nederland een strenge norm voor slagschaduw op gevels van woningen.

renewable factory

Ecologie

Een windpark kan gevolgen hebben voor de flora en fauna in de omgeving. Uit de onderzoeken blijkt dat de gevolgen echter beperkt zijn. De windturbines zorgen niet voor blijvende of ernstige verstoring van gebieden of soorten.

Landschap

Windturbines hebben effect op het landschap. De provincie Noord-Brabant probeert daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen door voorwaarden te stellen aan de plaatsing van windturbines. Windturbines worden geplaatst waar ‘daar waar het waait’ , ‘daar waar energie gevraagd wordt’ en ‘daar waar ze aan kunnen sluiten bij grote landschappelijke structuren’.

hoe komt het park eruit te zien

Visualisatie

Hoe komt het windpark er straks uit te zien? Om hier een beeld van te geven, hebben de initiatiefnemers enkele visualisaties laten maken. Op de kaart zijn de zichtpunten van de visualisaties te zien.

wanneer wordt het park gerealiseerd

renewable factory

Actueel

De Raad van State heeft de vergunning onherroepelijk verklaard op 6 april 2022.

Windpark Veghel Win(d)t - renewable factory

Wanneer bouwen

Het streven is om in 2023 te starten met de bouwwerkzaamheden om vervolgens in 2025 het windpark in gebruik te kunnen nemen. Voor een periode van 20 tot 25 jaar zal er dan lokaal groene stroom geproduceerd worden.