planning

renewable factory

Planning

Tot aan de opening van het windpark in 2023 staat er nog een hoop op de planning. Hier ziet u de processtappen in hoofdlijnen.

2013 – 2020

2013
Samenwerkingsovereenkomst initiatiefnemers voor ontwikkelingen van windpark
2013-2018
Onderzoek naar geschikte locaties
2019
Definitief plan voor 4 windturbines
mei 2019
Besluit m.e.r.-beoordeling
juni 2019
Vergunningsaanvraag
juli-augustus 2019
Ter inzage legging
november 2019
Vergunningverlening
december 2020
Zitting Raad van State

2021

april 2021
Tussenuitspraak Raad van State
april-augustus 2021
Reparatie conform eisen Raad van State
december 2021
Vergunning onherroepelijk

2022

september 2022
Start werkzaamheden

2023

Voorjaar 2023
Ingebruikname windpark
2023-2048
20 - 25 jaar operationeel
renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Meierijstad.