planning

renewable factory

Planning

Tot aan de opening van het windpark staat er nog een hoop op de planning. Hier ziet u de processtappen in hoofdlijnen.

2013 – 2020

2013
Samenwerkingsovereenkomst initiatiefnemers voor ontwikkelingen van windpark
2013-2018
Onderzoek naar geschikte locaties
2019
Definitief plan voor 4 windturbines
mei 2019
Besluit m.e.r.-beoordeling
juni 2019
Vergunningsaanvraag
juli-augustus 2019
Ter inzage legging
november 2019
Vergunningverlening
december 2020
Zitting Raad van State

2021

april 2021
Tussenuitspraak Raad van State
april-augustus 2021
Reparatie conform eisen Raad van State

2022

april 2022
Vergunning onherroepelijk

2023 – 2024

september 2023
Start werkzaamheden

2025

2025
Ingebruikname windpark
2024-2049
20 - 25 jaar operationeel
renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Meierijstad.