zorg voor de leefomgeving

Leefomgeving

We begrijpen dat de komst van een windpark een grote impact op de woonbelevenis kan hebben. Er zijn veel onduidelijkheden en vaak terechte zorgen. Daarom treden we zo vroeg mogelijk in gesprek met omwonenden om hen te betrekken in de plannen. We hebben daarbij zeker niet de illusie iedereen mee te kunnen krijgen, maar we vinden het heel belangrijk om begrip te creëren over het nut en de noodzaak om te komen tot duurzame energieproductie. We proberen daarbij ook uit te leggen waarom de gekozen locatie hiervoor juist geschikt is.

Graag informeren wij u verder over de volgende onderwerpen:
renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Meierijstad.