zorg voor de leefomgeving

Ecologie

Een windpark kan gevolgen hebben voor de flora en fauna in de omgeving. Om alle mogelijke effecten op de natuur in beeld te brengen, hebben de initiatiefnemers onderzoek laten doen, zowel naar gebiedsbescherming als naar soortbescherming.

Uit de onderzoeken blijkt dat de gevolgen voor de natuur zeer beperkt zijn. De windturbines zorgen niet voor blijvende of ernstige verstoring van gebieden of soorten.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het onderzoek Natuurtoets soortbescherming Windpark Veghel Win(d)t.
renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Meierijstad.