zorg voor de leefomgeving

Landschap

Al sinds halverwege de 19e eeuw is op de huidige locatie een steenfabriek gevestigd. Het landschap van de uiterwaarden heeft sindsdien geen ingrijpende veranderingen ondergaan: het open karakter van het buitendijkse gebied is al die tijd behouden gebleven.

Luchtfoto van De Dubbelen; in het groen tussen de snelweg en het bedrijventerrein komen de windturbines.


Windturbines hebben effect op de beleving van het landschap. De provincie Noord-Brabant probeert daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen door voorwaarden te stellen aan de plaatsing van windturbines. 

Dit uitgangspunt geldt ook voor de vier windturbines langs de A50. Het industriële karakter van de windturbines past goed bij de bedrijvigheid van de verschillende partijen op het terrein.

De windturbines zullen echter lokaal de horizon domineren en hebben effect op de beleving van het landschap. Om dit zichtbaar te maken hebben de initiatiefnemers visualisaties van het toekomstige windpark gemaakt.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in de Ruimtelijke onderbouwing van Windpark Veghel.

renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Meierijstad.