zorg voor de leefomgeving

wind-energy icon green

Windmolens en slagschaduw

Normering

Als de zon op de rotorbladen van een windmolen schijnt, veroorzaakt dat een schaduw op de achtergrond, de zogenaamde slagschaduw. Door het draaien van de bladen door de zon ontstaat een hinderlijk ‘stroboscopisch’ effect. Daarom geldt er in Nederland een strenge norm voor slagschaduw op gevels van woningen.

Er mag niet meer dan 5 uur en 40 minuten per jaar slagschaduw op een zogenaamd ‘gevoelig object’ (bv. een woning of een school) optreden. Dat is gemiddeld dus iets meer dan een minuut per dag

Slagschaduw

Woont u buiten de gele lijn, dan krijgt u niet te maken met slagschaduw. Als er slagschaduw optreedt op woningen binnen de rode lijn, dan wordt de windturbine stilgezet. Op het moment dat er slagschaduw optreedt in de gele contour en er komt melding van overlast dan wordt in overleg met de bewoners de windturbine eveneens stilgezet.

Onderzoek

Voor de milieueffectrapportage hebben de initiatiefnemers onderzoek naar slagschaduw uit laten voeren.

Praktijk

In de praktijk veroorzaakt slagschaduw hinder gedurende een beperkt aantal weken in het najaar en het vroege voorjaar, als de zon laag aan de horizon staat en de schaduwen ver reiken.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het Slagschaduwonderzoek t.b.v. omgevingsvergunning van Windpark Veghel Win(d)t.

renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Meierijstad.