Landschap

Met de groei van Veghel als industriekern na de Tweede Wereldoorlog begon in 1964 de aanleg van de Nieuwe Haven en het industrieterrein De Dubbelen. Het bedrijventerrein is in 2005-2006 wegens veroudering gerevitaliseerd. Door een integrale aanpak van de ruimtelijke kwaliteit, verkeersmaatregelen, waterbeheer en natuurontwikkeling heeft De Dubbelen een flinke opknapbeurt gekregen.

Landschap

Luchtfoto van De Dubbelen; in het groen tussen de snelweg en het bedrijventerrein komen de windturbines. Bron: https://beeldbank.rws.nl

Dat windmolens effect hebben op het landschap staat buiten kijf. De provincie Noord-Brabant probeert daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen door voorwaarden te stellen aan de plaatsing van windturbines. De plaatsing van windturbines kan worden gezocht bij bouw- of infrastructurele werken. Dit uitgangspunt geldt ook voor de vier windmolens langs de A50. Het industriële karakter van de windmolens past goed bij de bedrijvigheid van de verscheidende partijen op het terrein.

De windturbines zullen echter lokaal de horizon domineren en effect hebben op de beleving van het landschap. Om dit zichtbaar te maken hebben de initiatiefnemers visualisaties van het toekomstige windpark gemaakt. Ook is er in het kader van de ruimtelijke onderbouwing een landschappelijke beoordeling opgesteld.