Visualisatie

Hoe komt het windpark er straks uit te zien? Om hier een beeld van te geven, hebben de initiatiefnemers visualisaties laten maken. Op de kaart hieronder zijn de zichtpunten van de visualisaties te zien.

Kaart

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21